Een kleine zeilsloep, Nagele
Bij funderingswerkzaamheden voor een lagere school in Nagele direct ten oosten van de Nagelerweg, werden in 1956 de resten van een bootje aangetroffen. Het ging om een klein vaartuig met een lengte van 4,75 m lang en een breedte van 1,60 m. Het had een mastspoor, bestaand uit een wat zwaarder uitgevoerd spant waarin een gat voor de mastvoet was gemaakt. Hieruit kan worden opgemaakt dat met het scheepje gezeild kon worden. In de zeilsloep is verder geen inventaris aangetroffen.
Mogelijk gaat het om een vaartuig dat als bijbootje diende bij een groter schip en is het bij zwaar weer losgeslagen. Het is onbekend hoe oud de sloep is.

NJ 130  Wnr.: 54937
Een selectie uit de ruim vierhonderd vindplaatsen van schepen die ooit de Zuiderzee bevoeren,
teruggevonden bij de ontginning van Flevoland.
colofon | disclaimer