Boomstamboot Kadoelerveld, Kraggenburg
Op 4 september 2003 is bij de aanleg van het natuurontwikkelingsproject Kadoelerveld een boomstamboot aangetroffen. De locatie van de vindplaats is bij het Voorsterbos nabij Kraggenburg in de Noordoostpolder.
Tijdens de verkenning was duidelijk zichtbaar dat het vaartuig slijtage vertoonde door veelvuldig gebruik. Het betreft een boomstamboot die uit eikenhout is vervaardigd. Een uiteinde was vrij compleet, het andere uiteinde was beschadigd. De kano was ongeveer 4,80 m lang en ongeveer 0,73 m breed.
Ten behoeve van het natuurontwikkelingsproject is de bodem van de vindplaats vrijwel geheel weggeschaafd waardoor het vaartuig gedeeltelijk is aangetast. Het bodemprofiel is door het schaven zeer beperkt behouden gebleven. De datering is op basis van C-14 onderzoek vastgesteld tussen het midden van de 8e eeuw v. Chr. tot omstreeks de 4e eeuw n. Chr.
Op de boomstamboot zijn bewerkingssporen zichtbaar van een dissel en een beitel. De boot vertoont een uitgespaarde dwarsrichel. Verder zijn er in de bodem twee kleine verhogingen zichtbaar. De vorm van de twee verhogingen wekken de indruk dat deze mogelijk als voetsteuntjes zijn gebruikt. In de bodem van de boomstamboot zijn een aantal gaten gedicht met vierkante pluggen. Door middel van pek heeft men de gaten waterdicht gemaakt. De onderkant van de boot is zeer glad afgewerkt. Er zijn geen vondsten aangetroffen.
De berging van het vaartuig vond plaats op 1 oktober 2009. De kano werd met behulp van een steunframe gelicht en geborgen. Na de conservering is de boomstamboot opgenomen in het Provinciaal Archeologisch Depot van Flevoland.


?  ?
Een selectie uit de ruim vierhonderd vindplaatsen van schepen die ooit de Zuiderzee bevoeren,
teruggevonden bij de ontginning van Flevoland.
Belangrijk: sinds begin november 2020 zijn de op deze website raadpleegbare scheepswrakken, inclusief
bijbehorende informatie, toegevoegd aan de wereldwijde wrakkendatabase Maritime Stepping Stones (MaSS),
zie Naar Maritime Stepping Stones (MaSS). De website Vergane Schepen zal na deze overzetting
nog een half jaar beschikbaar zijn, daarna kunt u alleen nog op MaSS terecht.
colofon | disclaimer